Drodzy Oazowicze! Pragniemy z radością poinformować was o nowopowstałej diakonii w naszej diecezji Bielsko-Żywieckiej. 
 
Dzieło, którego z potrzeby serca i natchnienia Ducha Świętego się podjęliśmy będzie nosiło nazwę Diakonii Nowej Kultury i będzie ona działała jako gałąź Diakonii Wyzwolenia.
 
Cele jakie postawiliśmy przed sobą to przede wszystkim zadbanie o wprowadzanie w życie oazowiczów Nowej Kultury o której pisał nasz założyciel Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Będziemy to robili przez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń oazowych na których nie zabraknie modlitwy, integracji i dobrej zabawy.
 
Zapraszamy serdecznie animatorów po formacji podstawowej, chętnych posługiwać w DNK i razem z nami organizować ciekawe wydarzenia.