W czasie oaz wakacyjnych:

 1. a.troszczy się o przygotowanie Eucharystii wg wskazań Soboru Watykańskiego II, instrukcji i Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego(miejsce sprawowania, służba ołtarza);
 2. b.czuwa nad starannym przygotowaniem lektorów, kantorów i scholi
 3. c.gdy potrzeba z diakonią muzyczną uczy śpiewów liturgicznych
 4. d.troszczy się o przygotowanie stacji Dnia Wspólnoty, Wigilii modlitewnej, celebracji na rozpoczęcie, Eucharystii, godziny jedności
 5. e.dba o przygotowanie i poprawne prowadzenie modlitw liturgicznych (jutrzni, nieszporów, godziny czytań)
 6. f.pomaga w przygotowaniu celebracji i nabożeństw (IV, X, XI, XIII dnia); dba o potrzebne materiały: podręczniki, modlitewniki, śpiewniki (jeśli nie jest stosowany trójpodział)
 7. g.prowadzi szkołę liturgiczną

 

W ciągu roku w diecezji i rejonie:

 1. a.troszczy się o modlitwę liturgiczną (jutrznia, nieszpory)
 2. b.pomaga w przygotowaniu Eucharystii, dni wspólnoty, nabożeństw, adoracji
 3. c.czuwa nad doborem śpiewów liturgicznych;
 4. d.organizuje kursy oazowe dla animatorów liturgicznych
 5. e.współpracuje z zespołem wychowawczym na KODA, KAMuzO, ORD, ORDW, ORAE itp.
 6. f.wspomaga zespoły prowadzące rekolekcje ewangelizacyjne

 

W ciągu roku w parafii:

 1. a.troszczy się o formację liturgiczną członków grup;
 2. b.współpracuje z animatorami grup ministrantów i scholi; pomaga w przygotowaniu Eucharystii niedzielnych i w dni powszednie;
 3. c.posługuje jako lektor, ministrant, jako scholanka, komentatorka;
 4. d.współpracuje z diakonią deuterokatechumenatu w przygotowaniu i przeprowadzeniu nabożeństwa wprowadzającego do deuterokatechumenatu, celebracji Słowa Bożego po zrealizowaniu każdego kroku ku dojrzałości chrześcijańskiej
 5. e.pomaga w przygotowaniu Triduum Paschalnego, Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego;
 6. f.przygotowuje adoracje dla grup deuterokatechumenalnych, nabożeństwa pierwszosobotnie dla członków KWC;