EK NEOU RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE (CIESZYN)

Odpowiedzialni za wspólnotę :

ks. Damian Broda, Mateusz Krzempek

Kontakt:

Telefon komórkowy: Mateusz - 723 066 667

 

Oaza Dorosłych rejonu Cieszyn-Wisłą od kilku lat zwana Ek nèou [z greckiego ‘znowu’, ‘na powrót’, ‘na nowo’]. Nazwa ma symbolizować nieustanny proces podnoszenia się człowieka z grzechu i na powrót odnalezienia swojej godności Dziecka Bożego w Chrystusie.

Nasza wspólnota pragnie być miejscem duchowego wzrostu i metanoi, która pomaga w atmosferze Miłości kształtować Nowego Człowieka. Staramy włączać się swoją obecnością i modlitwą aktywnie w życie parafii, rejonu, diecezji. Prowadzimy wraz z innymi wspólnotami szeroko pojęte Dzieło Nowej Ewangelizacji stosując coraz to nowsze środki przekazu i multimedia.

Spotykamy się w środy (dwa razy w miesiącu), przy parafii Marii Magdaleny w Cieszynie. Rozpoczęcie o godz. 18:00 Eucharystią, na której posługujemy we wszelaki możliwy sposób dbając o jak najlepsze i pełne przeżywanie piękna liturgii. Po Mszy Świętej udajemy się do klubu “Rewolucja” gdzie kontynuujemy naszą radość we wspólnocie na Agape, w tym przypadku celebrując dobrym jedzeniem i miłą rozmową. Prowadzimy spotkanie formacyjne. Kończymy wspólną modlitwą. 

Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Mateuszem pod numerem 723 066 667

Menu Oazy dorosłych: