Popołudniu 9 marca w auli Instytutu Teologicznego w Bielsku-Białej odbyło się sympozjum naukowe „Wizja pastoralna księdza Blachnickiego wczoraj i dziś”. Salę zapełnili oazowicze ze wspólnot młodzieżowych, dorosłych, Domowego Kościoła, a także kapłani. Pierwsza część konferencji dotyczyła historii i teologii. Najpierw były moderator generalny Ruchu, biskup Adam Wodarczyk przedstawił postać Założyciela jako proroka, osobę, która wnikliwie obserwując rzeczywistość nie tylko dostrzegała potrzeby ówczesnych ludzi, ale także wyglądała w przyszłość i widziała rodzące się dopiero problemy. Kolejny prelegent, ks. dr Przemysław Sawa, który był zarazem prowadzącym całego sympozjum, ukazał jak wpisywała się działalność ks. Blachnickiego w historię teologii i duchowości. W swoim wystąpieniu nie tylko przedstawił jak Ojciec wpisał się w życie Kościoła - co nowego wniósł czy z czego czerpał – lecz przede wszystkim pokazał, że żył i działał on zawsze w Kościele i dla Kościoła. Po historii przyszedł czas na filozofię – dr hab. Aleksander Bańka mówił o wizji człowieczeństwa w nauczaniu Założyciela

Drugą część sympozjum zatytułowaną „Życie Kościoła” ks dr hab. Bogdan Biela rozpoczął swoim wystąpieniem „Odnowa parafii wg ks. F. Blachnickiego”. Następnie ks. mgr lic. Marcin Loretz mówił o tym, jak Ojciec wprowadzał odnowę soborową liturgii do Polski a także o tym, jak wygląda formacja liturgiczna w Ruchu. Kolejny prelegent – ks dr Marek Sędek, – nakreślił wyzwania, które stoją przed oazą w obliczu zjawisk współczesnego świata. Jako jedne z nich moderator generalny Ruchu Światło-Życie wymienił rozpad rodziny oraz postępującą digitalizację. Ostatnie dwa wystąpienie konferencji dotyczyły oazy w naszej diecezji. Ks Marcin Aleksy przedstawił pokrótce jej historię, a ks Ryszard Piętka zarysował jak funkcjonuje ona współcześnie. Ponadto, aktualny moderator diecezjalny ukazał zadania, jakie stoją przed bielsko-żywieckimi oazowiczami, a są nimi: powracanie do charyzmatu poprzez lekturę dzieł ks. Blachcnickiego oraz dokumentów Ruchu, dążenie do dalszej formacji, ewangelizacja swoim stylem życia, budowanie jedności między gałęziami oazy oraz podejmowanie służby, zwłaszcza na rzecz parafii.

Całości wystąpień towarzyszyły liczne dyskusje zarówno pomiędzy słuchaczami jak i prelegentami, co tylko pokazuje jakie poruszenie i zainteresowanie wywołały przedstawiane tematy. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego sympozjum: zaproszonym gościom, inicjatorom i organizatorom. Miejmy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje wkrótce dla Ruchu diecezji bielsko-żywieckiej!

Ks F Blachnicki prorok naszych czasów - bp dr Adam Wodarczyk

 

Antropologiczne podstawy życia duchowego wg ks Franciszka Blachnickiego - dr hab Aleksander Bańka

 

Odnowa parafii wg ks Franciszka Blachnickiego - ks dr hab Bogdan Biela

 

Ruch Światło Życie wobec wyzwań XXI wieku - ks dr Marek Sędek

 

Dzieło ks F. Blachnickiego w kontekście historii teologii i duchowości - ks dr Przemysław Sawa

 

Ruch Światło Życie w dziele soborowej odnowy liturgii - ks mgr lic Marcin Loretz

 
 

Ruch Światło Życie w diecezji bielsko żywieckiej dziś - ks mgr lic Ryszard Piętka

 
 

25 lat Ruchu Światło Życie w diecezji bielsko żywieckiej - ks prałat Marcin Aleksy