KAMUZO 2015

KAMUZO to rekolekcje specjalistyczne przygotowujące do posługi animatora muzycznego.

Wymaga się minimum formacyjnego w Ruchu Światło-Życie: rekolekcje pierwszego stopnia Oazy Nowego Życia albo Oazy Studenckiej albo Oazy Domowego Kościoła albo Oazy Dorosłych.

 

 

 

SESJE KAMUZO W MINIONYCH LATACH

Limuzina czyli rekolekcje dla podejmujących posługę animatora liturgicznego (KODAL) i muzycznego (KAMUZO).

Dawno, dawno temu, w poprzednim tysiącleciu, w salce przy kościele Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej, spotykali się animatorzy muzyczni naszej diecezji, by łaknąć wieści o muzyce, posłudze animatorskiej i liturgicznej. Z tego zrodził się pomysł zorganizowania diecezjalnego KAMUZO na Stecówce w roku 1994. Uczestniczyło w nim 13 ambitnych śmiałków. Lecz na następną tego typu inicjatywę przyszedł czas dopiero w roku 2002, kiedy to 26 nie mniej ambitnych osobistości zjechało się na drugie KAMUZO do Polanki Górnej. Odtąd KAMUZO wpisało się już na stałe w kalendarium formacyjne Ruchu w naszej diecezji.

Kolejne spotkania wnosiły nowe inspiracje i zapotrzebowania. I tak od roku 2004 z inicjatywy archidiecezji częstochowskiej zaczęła się współpraca międzydiecezjalna. Wtedy też po raz pierwszy równocześnie z KAMUZO zaczęliśmy organizować KODAL. Z takiej fuzji spontanicznie powstała nazwa Limuzina (klucz do tego słowa można dostać wyłącznie na zakończenie przeżywanych rekolekcji), która przez 2 lata zjeżdżała do Kóz, a od roku 2006 przybywa do ośrodka Emaus w Wiśle Głębce. W swojej historii ubogacili swoją obecnością Oazowicze z diecezji bielsko-żywieckiej, katowickiej, częstochowskiej, sosnowieckiej, warszawskiej, krakowskiej i siedleckiej. Dwukrotnie program rekolekcji włączona była trzecia sekcja tańca, czyli KODAT.

Limuzina to rekolekcje z elementami warsztatowymi przygotowujące do posługi animatora muzycznego i liturgicznego. Uczestnicy KAMUZO w częście warsztatowej przygotowują się do posługi animatora muzycznego w liturgii, na modlitwie, we wspólnocie, w grupie, kształtują swój głos, mają możliwość nauczenia się korzystania z nut tudzież z neum gregoriańskich. W tym samym czasie uczestnicy KODAL poznają bogactwo liturgii, uczą się dobrze nie tylko wykonywać, ale i przeżywać spełniane posługi liturgiczne i przebieg liturgii. Praca warsztatowa zmierza do wspólnego przeżycia Eucharystii, Liturgii Godzin i innych form modlitwy, jak również uzupełniona jest wspólnym czasem radości i pracy we wspólnocie.

Szczytem Limuziny jest przeżycie Małego Triduum Paschalnego, które pomaga odkrywać wymiar paschalny czasu i spełnianej posługi, jak również wieńczy całe rekolekcje. Stąd Limuzina startuje w niedzielę po południu i kończy się radością Zmartwychwstania we wspólnocie parafialnej w niedzielę w południe.

Ze względu na charakter rekolekcji bezwzględnym wymogiem minimum formacyjnym jest pierwszy stopień Oazy Nowego Życia bądź odpowiednio pierwszego stopnia Oazy Studenckiej, dla Dorosłych czy Domowego Kościoła. W przypadku uczestnictwa osób z innych wspólnot niż Ruch Światło-Życie sprawę formacji rozpatruje się indywidualnie.