Ośrodek Fundacji "Światło-Życie" w Bielsku-Białej

organizacja pożytku publicznego

Gdzie nas znajdziesz?

Adres: ul. św. Pawła 2, 43-300 Bielsko-Biała

NIP: 634-10-46-851

Regon: 001376517

KRS: 0000071891

NRB (główny): 38 8117 0003 0013 0329 2000 0010

Statut Fundacji "Światło-Życie"

 

Logo fundacji Światło Życie błękitny okrąg, lewy górny róg napis fundacja środek czcionka pisma odręcznego napis Światło Życie, litera t ułożona w krzyżChcesz nam pomóc?

W trakcie roku można samemu wesprzeć dzieła, które finansuje Fundacja, poprzez wpłaty indywidualne na konto Ośrodka w Bielsku-Białej (są to darowizny do odliczenia na zasadach ogólnych w ramach rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, warunkiem odliczenia- zamieszczenie w przelewie dopisku "darowizna" oraz pozostawienie u darczyńcy kopii dowodu wpłaty). Wykazujemy te darowizny w poz. 11 lub 12  PIT-O (max 6% dochodu).Chcesz przekazać nam 1%?

Ośrodek można również wesprzeć, przekazując 1% zapłaconego podatku dochodowego – przy rozliczeniu rocznym wskazujemy urzędowi skarbowemu, na rzecz jakiej organizacji pożytku publicznego ma przesłać nasz 1 %.

poz.131: wpisujemy nazwę centrali, czyli: Fundacja "Światło-Życie"
poz. 133: wpisujemy dane naszego ośrodka, aby pieniądze z 1% trafiły do naszej diecezji, czyli: Ośrodek Fundacji "Światło-Życie"w Bielsku-Białej

Informacje do rozliczenia rocznego 1%

Za wszystkie przekazane na cel Fundacji środki serdecznie dziękujemy!

 

Chcesz się z nami skontaktować? Masz jakieś pytania lub wątpliwości?

Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” w Bielsku-Białej 

Marek Moczek – tel. 694 343 041

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Jesteś ciekawy, czym się zajmujemy?

PREZENTACJA o działalności FUNDACJI


Chcesz wiedzieć, co udało nam się zrobić w roku 2018?

Ze środków Fundacji pokryto zakup m.in. łóżek i materacy na rekolekcje wakacyjne oraz ubezpieczenia dla uczestników, animatorów i OC Fundacji, dopłaty dla uczestników rekolekcji wakacyjnych według podań, zakup „Oazy”. Wsparto również Archiwum w Lublinie oraz wpłacono na utrzymanie serwera. 

Ośrodek wspiera obecnie dwie rodziny znajdujące się w potrzebie. Ponadto z inicjatywy rejonu wiślańsko-cieszyńskiego powstaje świetlica w Cieszynie. Fundacja objęła patronat nad projektem „Ta Jedyna” i pomaga w pozyskaniu środków na ten cel. 

Fundacja zajmuje się również pozyskiwaniem środków na różne inicjatywy Ruchu, np. Diecezjalne Dni Wspólnoty.

 

Poniżej znajduje się zestawienie ze sprawozdania z 2018 r.

 

Lp.

Wydarzenie

Czy była to działalność odpłatna?

Czy była to działalność nieodpłatna?

Data
wydarzenia

Ile osób w nim uczestniczyło?

Wolontariusze (liczba)

1.

Warsztaty „Pieniądze w Ruchu”

nie

tak

24.02

20

4

2.

Warsztaty oparte o kurs finansowy Crown

nie

tak

04.04-06.06

10

2

3.

Diecezjalny Dzień Wspólnoty

nie

tak

10.06

1000

30

4.

Warsztaty dla Diakonii Ewangelizacyjnej

nie

tak

20-22.04

63

18

5.

Warsztaty dla Diakonii Ewangelizacyjnej

nie

tak

04-11.08

40

4

6

Warsztaty dla Diakonii Ewangelizacyjnej

nie

tak

16-18.11

68

18

7.

Rekolekcje wakacyjne dla młodzieży

tak

nie

VI-VIII

400

50

8.

Warsztaty o godności kobiety: „Ta Jedyna”

nie

tak

17.11

20

3

 


 Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?


Regulamin Fundacji

 

1. Fundacja  nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych.

2. Fundacja  nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę ich zadłużenia : bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych.

3. Fundacja  nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia

w placówkach medycznych tj. szpitale, hospicja, apteki i inne instytucje.

4. Fundacja  nie udziela pomocy w zakresie informowania, konsultacji medycznych tj. leki, instytucje medyczne, lekarze.

5. Fundacja  nie finansuje i nie współfinansuje operacji zagranicznych  dzieci jak i osób dorosłych.

6. Fundacja  nie udziela pomocy finansowej w zakresie medycyny niekonwencjonalnej tj. zakupu leków, długoterminowego leczenia.

7. Fundacja  nie udziela długoterminowej pomocy finansowej na szeroko pojętą poprawę sytuacji bytowej z wyłączeniem jednorazowych sytuacji możliwych do udokumentowania np. fakturą/rachunkiem

8. Fundacja  nie zbiera środków finansowych z tytułu wpłat z 1% podatku dochodowego na konkretne osoby.

9. Fundacja  nie udostępnia swojego bankowego konta jak również nie  pośredniczy w zakładaniu subkont na rzecz osób fizycznych i instytucji.

Zasady przyznawania pomocy :

1. Do ubiegania się o pomoc uprawniona jest młodzież, rodziny oraz osoby samotne , które działają     i angażują się w Ruchu Światło–Życie ,oraz posiadają  stałe zameldowanie lub zamieszkanie na terenie diecezji bielsko-żywieckiej.

2.  Pomoc przyznaje się w przypadku zaistnienia w rodzinie zdarzenia losowego, w szczególności:

a) pożaru,

b) kradzieży,

c) wypadku,

d) nagłej choroby w rodzinie,

e) śmierci członka rodziny lub opiekunów ucznia,

f) innych, uzasadnionych okoliczności, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny

3.  Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc muszą być kierowane do Fundacji  wyłącznie drogą pisemną (list, mail). Fundacja nie określa wzorów podań (wniosków).

4. Podania o pomoc winne być składane bezpośrednio przez członków Ruchu Światlo-Życie lub osoby dobrze znające sytuację rodzinną poparte opinią księdza opiekuna danego kręgu. Podanie winno zawierać uzasadnienie ubiegania się o pomoc i opis sytuacji rodzinnej i materialnej.

5. Wniosek o udzielenie pomocy można składać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie pomocy.

6.  W przypadku wniosku o dofinansowanie  Fundacja  zastrzega sobie prawo żądania faktury pro-forma już na etapie gromadzenia dokumentacji i w razie przyznania dofinansowania, do wypłacania przyznanych środków finansowych wyłącznie do sprzedawcy sprzętu itp. - nabywcą i odbiorcą na fakturze jest podopieczny Fundacji , a płatnikiem jest Fundacja - Fundacja  dokonuje przelewu w ciągu 7 dni od otrzymania faktury. W przypadku otrzymania faktury na kwotę mniejszą niż 100 zł Fundacja  dokonuje przelewu w ciągu 21 dni od otrzymania kopii faktury, - Fundacja  pokryje należności wynikające z wystawionej faktury wyłącznie do kwoty umowy darowizny zawartej z podopiecznym.

7.  W szczególnych przypadkach nieopisanych powyżej Fundacja  zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach, ustalonych na posiedzeniu komisji.

8.  Fundacja  zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy chociażby z listu i  z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynikało, że wszelkie warunki określone statutem i regulaminem zostały spełnione.

9. Podatek od darowizny pozostaje do opłacenia po stronie podopiecznych.

Wszystkie prośby kierowane do Fundacji  będą rozpatrywane tylko po przesłaniu pod adres Fundacji :ul. św. Pawła 2 43-300 Bielsko-Biała.